لوله حرارتی ضربان دار

  • Pulsating heat pipe

    لوله حرارتی ضربانی

    لوله های حرارتی ضربان دار بیشتر از لوله مسی یا صفحه آلومینیومی ساخته می شوند.لوله حرارتی تخت ضربان دار به دلیل سازگاری با کاربردهای مختلف به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.لوله‌های حرارتی ضربانی را می‌توان به لوله‌های حرارتی ضربانی با حلقه بسته، لوله‌های حرارتی ضربانی با حلقه باز و لوله‌های حرارتی ضربانی دارای شیر تقسیم کرد.لوله حرارتی ضربان دار حلقه باز عملکرد راه اندازی بهتری نسبت به لوله حرارتی ضربان دار حلقه بسته دارد، اما مقاومت حرارتی آن بیشتر از لوله حرارتی ضربان دار حلقه بسته است.